بالاخره خواهد آمد آن شب هایی که تا صبح در کنار ِ تو بیدار بمانم ، سرت را روی سینه ام بگذارم و به تو بگویم که در کنارت چه قدر خوشبخت هستم.

( نامه به آیدا - احمد شاملو - 29 شهریور 1342 )