در راستای غمگین بودن عکس های پست های قبل ، طرح شاد سازی اهالی وبلاگستان اجرا می شود !

 

َبه که چه حالیه ، همه چی عالیه ، چه خوش می گذره با این که جیب ما خالیه !