نعره های بی امونم گوش آسمونو کر کرد

مگه فریادمو نشنید که : " داره دیر می شه برگرد ؟ "

آی به گوشش  برسونید کسی جز من نمی تونه

 کوله بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه

این همه پیغام و پسغام می فرستم که بدونه

داره دلواپسی دنیامو به آتیش می کشونه

من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمی دونه

آی به گوشش برسونید یکی این جا نگرونه

نمی تونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم .

اون که پاره ی تنم بود چه جوری تنها بذارم