رویا : دو تا آدم کنار هم مث 11 می مونن .

استاد : یه آدم هم مث 11 می مونه به شرطی که فقط به پاهاش نگاه کنیم .

فیلم شبهای روشن - فرزاد مؤتمن

این روزها منم مث 11 م . منتها کدوم 11 ؟ خدا خودش می دونه ! حالم هم خوبه ... یه کم با خودم درگیرم ...