هیولا/ پل آستر/ ترجمه خجسته کیهان

گفتم : داری فکرها را با کارها اشتباه می کنی . میان ِ انجام یک کار و فکر کردن به آن یک دنیا تفاوت وجود دارد. اگر این تفاوت را قبول نداشته باشی، زندگی غیر ممکن می شود . 

مثل یک آکروبات باز دیوانه وار دوست دختر عوض می کردم و به سرعت تغییر شکل قرص ماه از این تختخواب با آن یکی می رفتم . حتمن اشتغال ذهنی ناشی از یک وضعیت التهاب آمیز، مداوای خوبی بود . ولی مثل یک دیوانه زندگی می کردم، و احتمالن اگر آن دوران بیشتر طول می کشید، از پا در می آمدم .

رفتارم از کنترل خارج شده بود و به همان دلیل هم آغوشی می کردم که مردهای دیگر دست به دامن مشروبات الکلی می شوند: برای فراموشی غم هایم ، تخدیر احساساتم و از یاد بردن خودم .

حتی قوی ترین آدم ها ضعیف اند، شجاع ترین ها احساس ترس می کنند و خردمندترین افراد نادان اند.

اگر آدم از خودش بدش بیاید ، خیال می کند دیگران هم با آدم دشمنی دارند .

به قدر کافی صحبت نمی کند. همه غم ها را در دلش نگه می دارد، وقتی هم که درباره اشان حرف می زند، همیشه به صورت غیر مستقیم و اشاره و کنایه است . این وضع را بدتر می کند . او نیمی از زمان را بی آن که آگاه باشد در حال رنج کشیدن است . 

تناقض ِ پایان ِ زندگی مشترکشان این بود . این مرحله ی عجیب را که زن و شوهر با هم هستند و نیستند، وقتی آخرین چیزی که آن ها را منار هم نگه می دارد تصور ِ جدایی است .

نمی توانی بدون دیگران زندگی کنی . وقتی کنار آدم ها هستی، دنیای واقعی کفایت می کند، ولی موقع تنهایی ناچاری شخصیت های تخیلی بیافرینی . به آن ها برای همراهی نیازمندی .

روی هم رفته صد و سی بدل کوچک مجسمه آزادی در اماکن عمومی در سراسر امریکا وجود دارد و در پارک ها، روبروی شهرداری ها، بالای بام ساختمان ها به چشم می خورد. بر خلاف پرچم که گاهی موجب عدم توافق میان مردم می شود، مجسمه آزادی نمادی است که مباحثه نمی آفریند. بسیاری از امریکایی ها نسبت به پرچمشان احساس غرور می کنند، اما بسیاری از آت شرمسارند. در حالی که مجسمه آزادی از این اختلافات در امان است. در صد سال گذشته فراسوی سیاست و ایدئولوژی، در مرز کشور پا برجا مانده و نماد همه ی خصلت های نیکو بوده است.
مجسمه آزادی بیش از آن که واقعیت را بنمایاند، نشانگر امید و ایمان است و کسی را نمی توان یافت که آن چه را که این مجسمه  مظهر آن است، مردود بشمارد؛ دموکراسی، آزادی و برابری در مقابل قانون . مجسمه نماد بهترین هایی است که آمریکا می تواند به جهان عرضه کند و اگر چه ممکن است نرسیدن آمریکا به این آرمان بسیار دردناک باشد، خود آرمان ها زیر سوال نرفته اند و به میلیون ها انسان آرامش می بخشند. همین آرمان ها به همه ما امید بخشیده اند که روزی در جهان بهتری زندگی خواهیم کرد .

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
صبا

هیولا...تازه خریدمش ، هنوز شروع نکردم بخونم[لبخند]