در فرهنگ ایرانی بینی ِ یک زن بسیار مهم تر از یک ابزار تنفسی است؛ سرنوشت اوست. دختری با بینی زشت به زودی یاد می گیرد که تنها در رویای یک چیز باشد : یک جراح پلاستیک زبردست.
تنها خانواده های بسیار فقیر هستند که دست به تصحیح اشتباه های دماغی طبیعت نمی زنند. هیچ مقداری از جذابیت ، استعداد، و هوش نمی تواند دماغ نازیبا را برای یک دختر جبران کند، بی برو برگرد باید تصحیح شود.

عطر سنبل ، عطر کاج - فیروزه جزایری دوما

/ 1 نظر / 10 بازدید