صد و نود و هشت

بارون درخت نشین – ایتالوکالوینو – مهدی سحابی - صفحه 216 – موسسه انتشارات نگاه

-          این که برادر شما همیشه بالای درختها می ماند، برای این است که به آسمان نزدیک تر باشد؟

در پاسخش گفتم :

-          برادرم معتقد است که برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت.

از این گفته ام بسیار خوشش آمد. گفت :

-          پیش از این،فقط طبیعت بود که پدیده های زنده را به وجود می آورد. اما الان عقل این کار را می کند.

این را گفت و دوباره به حمله به خرافه پنداری عالمان پرداخت.

/ 2 نظر / 15 بازدید
دختر دیوونه

می گم این کتابی که می نیوسی ازش تم اصلیش چیه؟ بهنظرم جالب اومد که تهیه اش کنم

فاطمه

... برای بهتر دیدن زمین باید کمی از آن فاصله گرفت.