صد و پنجاه و دو

من همیشه به خوبی ها فکر می کنم . نمی دونم چرا ، هیچ وقت فکر نمی کنم ممکنه اتفاق بدی برام بیفته . کارم طوریه که صبح ، باید ساعت 5 از خونه بزنم بیرون . خونه ی ما یه جاییه که هر یه دقیقه یه ماشین ازش رد می شه . جای بدی نیست . ولی من اصلن نمی ترسم از این که سوار ماشین های شخصی می شم . نمی دونم . شاید الکی و زیادی خوش بینم . ولی می گم تا وقتی اتفاقی نیفتاد ، نباید از چیزی ترسید . بچه بودم ، مجبور بودم برای مدرسه رفتن سوار مینی بوس شم . ولی گاهی دیرم می شد و سوار تاکسی می شدم . یه بار سوار یه تاکسی شدم . یارو از این روانی ها بود . نون خریده بود به گمونم . و داشت یه چیزایی به من نشون می داد . با همون بچگی ، عقب نشسته بودم و در حالی که قلبم داشت میومد تو دهنم ، سعی می کردم ایگنورش کنم . یارو پرسید : می دونی این چیه ؟ گفتم پیاده می شم . یارو گفت : نترس ... اینو ببین . گفتم نگه دار پیاده می شم . نگه داشت . کلی دورتر از مدرسه . من بدو بدو فرار می کردم ، از مرده ، به سمت مدرسه . الان دارم فکر می کنم که اون مریض روانی جدی به چی فکر می کرد که با یه دختر بچه ی دبستانی این حرکتو کرد ؟ نمی گفته شاید این بنده خدا قالب تهی کنه . هر چند من پرروتر از این حرفا بودم . بعدن ، وقتی دانشگاه می رفتم ، این حادثه تکرار شد ، من توی اتوبان مدرس وایساده بودم منتظر اتوبوس ، دیدم یکی از اون بالا سرو صدا می کنه . برگشتم دیدم یه پسری یه حرکاتی می کنه ! این بار خنده ام گرفت و با خودم فکر کردم ، که چه لذتی داره این کار برای بعضی ها ... تا این که امروز صبح ، در حالی که هوا آلوده بود ، 5 شنبه بود ، دانشگاهها تعطیل بودن ، کسی تو خیابون نبود ، وقتی رسیدم سر خیابون ، سرباز همیشگی نبود ، به جاش یه مرد مشکوک بود که هی با شلوارش ور می رفت . آماده بودم ، برای کتک زدنش ، برای فرار کردن ، برای نجات دادن خودم از اون قائله ، که قبل از این که هر اتفاقی بیفته ، یه ماشین اومد و من سوار شدم ...  

 

/ 0 نظر / 2 بازدید