برای دوست داشتن یک نفر وقت لازم است . برای نفرت گاهی فقط یک حادثه ، گاهی یک ثانیه کافی است .


دل کور / اسماعیل فصیح / انتشارات البرز

/ 0 نظر / 10 بازدید