بازم سهیل نفیسی ، این بار یار عزیز قامت بلندم

یار عزیز قامت بلندم،
بی چه نتای تا عقدت ببندم،

پات از حنیرن صد تا گلیش هه،
قلبم تو سینه ت صد منزلیش هه،

بی تو مه حتی وا خوم غریبم،
تنهایی و غم اتکه نصیبم،

عشق مه و تو اینی تمونی،
وقتی خوشن که پهلوم بمونی،

کس نی بپرسن وازت چه بودن،
یارن کجاین دشمن حسودن

از شر جنتک از ترس شیطون
اسپند و گشنه ی بی بی ندودن


یار عزیز قامت بلندم،
بی چه نتای تا عقدت ببندم.

/ 3 نظر / 19 بازدید
معین

ممنون از مطلب و لینک.... [گل]

مهتاب

چرا نمیشه دانلود کرد؟؟

نیگولی

اینم دانلود کردم دارم گوش میدم[قلب]