چهل و ششم

امروز نمی دونم یه هو چی شد ، که فکر کردم " اسمشو نبر " داره همه چیزو دروغ می گه . در مورد خواستگاری و این حرفا ... شاید چون مونده بودم زیر بارون و همه ی جونم خیس شده بود ، شاید چون مجبور شده بودم برای این که توی میدون ونک ، از این ور خیابون برم اون ور ، از بین کلی آب ،‌بی خیال رد بشم و منم از تنها چیزی که بدم میاد ، خیسی پاچه است ... شاید برای این که توی ماشین ، وقتی پهلوی یه خانمی نشستم ، دیدم یه جعبه از توی کیفش درآورد و داره دستور العملی رو که از توش در آورده می خونه و بعد دیدم " تست بار*داری " ه ... خیلی دوست داشتم بدونم که دوست داره جوابش مثبت باشه یا منفی ،‌ ولی روم نشد ... حالا این وســــط ،‌ توی اون هوای بارونی ، یه هو

" اسمشو نبر" زنگ زد به موبایلم . تا خواستم جواب بدم ، قطع کرد . در حقیقت missed call انداخته بود . یادم افتاد که می خواسته بره خواستگاری . ساعت هنوز 6 بود و با خودم می گفتم که یعنی تموم شده ؟ و هی با خودم می گفتم : ژوکر ؟ چرا یادت رفت ؟ چرا یادت رفت ؟؟؟ شاید چون صبح با دوستم رفته بودیم بیرون و وقتی یه ماجرایی که تعریف کرده بود ، باعث شده بود که من به کلی هنگ کنم . شاید چون که استادمون امتحان نگرفته بود و به جای سوال امتحانی مربوط به درس ، یه سوال داده بود در مورد کاهش هزینه ها و دوتا سوال هم داده بود که هفته ی بعد از همون دو تا امتحان بگیره ... نمی دونم چرا ، ولی یادم رفته بود ...

بعد که رسیدم خونه ، پرسیدم که رفته خواستگاری یا نه ؟ که گفت بابای دختره نبوده ... یه هو اون جا بود که ، یه موج بسیار قوی از شک و تردید اومد سراغم : " نکنه دروغ گفته باشه ؟‌"‌ نکنه همه ی این حرفا رو زده که منو حسود کنه ؟ نکنه برای این که می خواد من حرص بخورم ، این جوری گفته ؟ نکنه می خواد اذیتم کنه ، نکنه می خواد ازش متنفر بشم ، مث همیشه که این کارو می کنه ، و می گه می خوام تو بری ...

وقتی زنگ زد ، خیلی سرد حرف زدم . خیلی سرد . تو عمرم با کسی این جوری حرف نزده بودم . هی می پرسید چی شده ؟ تصیر هورموناست ؟ که می خواستم بگم : تف تو هر چی هورمونه ، که تو حال منو نمی فهمی ... ولی نگفتم و اون حرف رو کشوند به جاهایی که ، اگه در حالت عادی این حرفا رو می زد ،‌کلی قربون صدقه اش می رفتم ... ولی این بار ، من سکوت کرده بودم و می ذاشتم اون حرفاشو بزنه ، بعد خیلی بی تفاوت ، حرف خودمو ادامه می دادم ... امروز خیلی بی رحم شده بودم ... خیلی ... شاید چون توی ذهنم پر شده بود از خاطره های بد ، از کارهای زشتش ، از آزار و اذیت هاش ... شاید چون فاصله ی بین عشق و نفرت ، خیلی باریکه و من ، حالا دارم کم کم اون وری می افتم ... شاید به قول دوستم " قراره رفتنی بره ، تا موندنی زودتر جاشو بگیره " شاید چون امروز با دوستم ، در موردش حرف زده بودیم ، و من بیشتر از همیشه بهش فکر کرده بودم ، و می دیدم خیلی راحت ، خیلی راحت تر از اون چیزی که فکرشو می کردم ، داره می ره سراغ سرنوشتش ...

امروز پشت تلفن بهم می گفت وقتی برای من هم خواستگار می اومده ، اونم همین حس رو داشته . و من می گفتم : که من انتخاب نکردم برام خواستگار بیاد ، ولی تو خودت داری می ری خواستگاری ... گفت : ولی تو می تونستی انتخابشون کنی ، که گفتم : که نکردم ... سکوت کرد ... چیزی نداشت بگه ...   

** نمی دونم چرا این روزا ، با دیدن این عکس ،‌ یاد " اسمشو نبر " می افتم ... شاید چون حسرت به دلم گذاشت که با دل و جون ، به حرفم گوش کنه ، شاید چون هر وقت همدیگه رو می دیدیم ، حرفی برای گفتن نمی موند ... شاید ...

 

** دقت کردین چقدر تو این پست از " شاید " استفاده کردم ... شاید چون خیلی دو دلم ... شاید ...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
روناک

تو شرایط سختی هستی شاید هم من این طوری حس می کنم اینجور تصمیما خیلی سخته اما بازم تو خیلی خوب و محکمی یا نوشته هات اینو نشون میده اینم که گفتی شاید همش یه سناریو بوده آره شاید

من و تو

سلام ژوکر جون،چه حسه بدی،حالاجدی اینقد یعنی می خواد ازش متنفر بشی؟؟؟؟خوب پس چرازنگ می زنه دیگه؟؟؟می خواد داغ دلتُ تازه کنه؟!!!