گذشته چیز سمجی است در تمام اوقات با شماست و به نظر من ساعتی نبوده که درباره اتفاقات ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته که مثل اراجیف تاریخی واقعیت هم نداشته‌اند فکر نکرده باشیم.

تنفس - جرج اورول


/ 2 نظر / 16 بازدید
جما

گذشته دندادن کرم خورده ایست که بودنش درد است و نبودش جای خالی اش را تووی صورتمان فریاد میزند(فیلسوف میشویم[نیشخند])

مینا

همیشه می گن گذشته ها گذشته اما واقعیت اینجاست که گدشته هیچ وقت نمی گذره...