نود و چهارم

 

این درد بزرگ رو با چی می تونم تقسیم کنم ؟

این قلب شکسته ام با چی التیام پیدا می کنه ؟

 این همه تنهایی با چی می خواد پر بشه ؟

 

 

دلم گرفته است ...

دلم گرفته است ...

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده شب می کشم ...

چراغ های رابطه تاریکند ...

چراغ های رابطه تاریکند ...

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد ...

کسی مرا به میهمانی گنجشک ها نخواهد بود ...

پرواز را به خاطر بسپار ...

پرنده مردنی است ...

پرنده مردنی است ...

 

/ 1 نظر / 2 بازدید