دارم خودم را تکرار می کنم،
اصلا بیا معامله را تمام کن!
چقدر باید ببوسمت
تا کتابِ این همه گریه بسته شود؟
تا هق هق این همه... تمام؟!

سید علی صالحی


/ 0 نظر / 15 بازدید