معلم های جغرافی نمی دانند
تنت تهران را به سرانگشتی برمی دارد
صاف می گذارد روی خط استوا
تعجبی هم ندارد
معلم های جغرافی می دانند
باران های استوایی
همیشه بی هوا می بارند!

مهدیه لطیفی

/ 1 نظر / 16 بازدید